Civilizáció – és ami mögötte van!

Civil szív

A Civilizáció koalíció, mely 34 civil szervezet együttműködésével 2017-ben jött létre, az aláíró szervezetek egyetértésével az alábbiakban rögzíti misszióját. Az együttműködő civil szervezetek közös célja, hogy

  • erősítsék az állampolgári önszerveződés és aktivizmus népszerűségét, társadalmi támogatottságát,
  • növeljék a társadalmi szolidaritás szintjét, keressék annak új formáit, és kiálljanak az állampolgári önszerveződések, civil szervezetek mellett,
  • megosszák tudásukat a részvétel, a szerveződés, az érdekképviselet hatékonyabbá tétele és a civil szféra erősítésének érdekében,
  • fellépjenek az állampolgári önszerveződések, civil szervezetek mozgásterének szűkítése ellen, és aktívan dolgozzanak a demokratikus részvétel és a sokszínű civil társadalom lehetőségeinek bővítése érdekében.

Civil szervezetek rendezvényei a legkülönfélébb témákban. 
Szereted összekötni a kellemest a hasznossal? Kimozdulnál? Böngéssz tagszervezeteink eseményei között, és töltsd az időt jó társaságban!
https://civilizacio.net/hu/programajanlo

PAROLA Közösségi folyóirat

Parola

A PAROLÁT 1990-ben jegyezték be, a közösségfejlesztés, közösségi munka országos terjesztésű szakmai orgánumaként. A lap közösségeknek, településeknek, azok intézményeinek és segítő szakembereinek szól.

A PAROLA legfőbb témái a közösség és a részvétel elméleti és gyakorlati kérdéskörei, a civil társadalom, a bevonás-bevonódás, a helyi cselekvés és a cselekvő állampolgáriság kialakulásának és megerősödésének szakmai elősegítése. Mindezt elméleti és a helyi fejlesztések során megvalósuló, elemzett gyakorlati tapasztalatok nyilvánosságra hozatalával éri el, s közreadja a kiemelkedő szakmai jelentőségű hazai és európai eseményeken – konferenciákon, nyári egyetemeken, hálózati találkozókon, szemináriumokon, műhelymunkákon – megszületett előadások és munkaanyagok rövidített és szerkesztett változatait is. Több éve folytatott gyakorlata szerint, gyakran első fordításban jelentet meg fontos külföldi tanulmányokat, s bemutatja a frissen megjelenő hazai és nemzetközi szakirodalmat.

A PAROLA egyre nélkülözhetetlenebb szolgálatot tesz a társadalomfejlesztési és vidékfejlesztési programokban, melyek építenek a helyi közösségek társadalmi-, kulturális- és civil részvételére, a lakosság és a helyi csoportok bevonására a közös döntésekbe, a kirekesztettek újra integrálása a társadalom intézményes és közösségi folyamataiba.

A PAROLA az utóbbi években egyre szélesebb körben terjedő hazai közösségfejlesztői, közösségi és civil képzések, közösségi művelődési és kulturális tanulmányok egyik szakirodalmi bázisát jelentő háttér is. Főiskolai, egyetemi kurzusok és felnőttképzések hallgatói is ebből a folyóiratból férnek hozzá fontos szakmai információkhoz, s a lap mind gyakoribb háttere különféle szakdolgozatoknak is. Ezért is fontos, hogy nagyobb könyvtárakban, egyetemi – főiskolai tanszékeken egyre több helyen válik hozzáférhetővé.

Jelentős önerő mozgósításával és a közreműködők önkéntes hozzájárulásával készül a lap, melynek megjelentését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Folyóiratunk eddig hagyományos formában jelent meg, de print-változatát a http://www.kozossegfejlesztes.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF?OpenDatabase

honlapon eddig is bárki ingyenesen letölthette, a megjelenés első évétől, 1990-től kezdve minden év minden lapszámát. Ez az oldal egyben az online archiválás követelményének is megfelel. Az internet megjelenésével már 1995-től fejlesztjük és bővítjük online közösségi adattárunkat, amelyben a korábbi (internet előtti) évek releváns szakmai anyagai is elérhetőek digitális formában. A közösségi adattár kezdetektől tárgyszavas rendszerben épült és bővült, így könnyű kezelhetőséget, keresési lehetőséget biztosít.

2013-tól lapunk online formában jelenik meg, s ez nem csak képanyagában, hanem hivatkozásában, kapcsolódó linkjeiben és interaktív jellegével is hozzáadott értékkel gazdagítja a Parolát, amely az adattár szakmai anyagaival is közvetlen összeköttetést teremt, így az további kapcsolódó információkhoz jelent hozzáférést az érdeklődő olvasók számára.

Az elektronikus folyóiratszámokat a http://parola.kozossegfejlesztes.hu subdomain-en publikáljuk, amely össze van kapcsolva egyesületünk honlapjával

(http://kozossegfejlesztes.hu/  ) és ezen is hírt adunk az újabb lapszám megjelenéséről és tartalmáról.

Az új formátum népszerűsítéséhez más civil szervezetek internetes felületeit is szeretnénk fokozatosan felhasználni, nemcsak bannerek, hanem figyelemfelkeltő video-riportok készítésével és elhelyezésével is.

A lapot művelődési intézményekben dolgozók, közösségi munkások, civil szervezetek képviselői, vidék- és településfejlesztéssel foglalkozók, önkormányzatok alkalmazottai és választott képviselői, nonprofit szolgáltató intézmények vezetői, pedagógusok, könyvtárosok, szociális munkások, lelkészek, környezetvédelemmel foglalkozók, esetenként agrárszakemberek és más a helyi közösségi cselekvésekben érdekelt és elkötelezett érdeklődők olvassák rendszeresen. A cikkek írói is zömmel az ő körükből kerülnek ki.

Bővebben az alábbi tájékozódhatsz: https://kofe.hu/parola/korabbi-lapszamok/

Kovács Edit, Elnök, felelős kiadó
Vercseg Ilona, főszerkesztő

2021. május 31. a civil szervezetek éves beszámolóinak határideje!

Bíróság

Az elmúlt évben lehetőséget kaptak a civil szervezetek, hogy az éves beszámolóikat ne a megahatározott időpontban, hanem csúsztatva szeptember 30-ig teljesíthessék. Az ok, a pandémia idén is velünk van. Igaz, hogy a Minősített Könyvelők Egyesülete (MINKE) idén is kéri az OBH-t ennek a határidőnek a meghosszabbítására, mi azonban szorgalmazzuk a szervezeteknek az eredeti határidő betartását több okból is. Egyrész nem született még döntés a halasztásról, másrészt az elmúlt évi tapasztalataink azt mutatják, hogy a halasztással sem volt könnyebb az elkészítés és a benyújtás. A nyitással, az elmaradt programok pótlásával a civilek nagyobb leterheltséggel voltak az őszi időpontban, mint ha az eredeti májusi határidőig elvégezték volna a feladatokat.
Az alábbi linken részletesebben tájékozódhattok a beszámoló tartalmáról, elérhetőségéről és egyéb hasznos információkról: https://www.nonprofit.hu/tudastar/Civil-szervezetek-beszamolasa

A noÁr ügye, hogy legyen egy ügyed!

NoÁr mozgalom

“Három évvel ezelőtt elegem lett abból, hogy a politikusok rombolják a közgondolkodást és a közbeszédet.. Írtam egy rapszámot, amelyben tisztázni szerettem volna közérthetően, hogy mi a migráns, a bevándorló és a menekült között a különbség. Egy barátom lakásában forgattuk a klipet egy fehér fal előtt négyen. A feleségem, az operatőr, a barátom és én. Az áramot a szomszéd lakásból szereztük. Szinte semmink nem volt, csak a szándékunk, hogy változtassunk a jelenlegi tespedtségen. A következő számunkban már ötvenen voltak, az ötödikben pedig már százharmincan. Egy folyamatosan növekvő mozgalommá válunk, ahol nincs jobb és bal oldal, nincs pártpolitika, ahol csak az számít mit teszel az országért. Mára már diákok rappelik a számainkat, teleplakátolják a szövegekkel a kollégiumokat, utcákat, szülők ülnek le beszélgetni a gyerekeikkel rasszizmusról, oktatásról vagy a hajléktalan emberek helyzetéről a számok hatására. Iskolákba, civil közösségekbe járunk folyamatosan, ahol cselekvésre buzdítjuk az embereket és akciókat hirdetünk, hogy követőink passzív hallgatókból aktív cselekvőkké váljanak. Nem fogunk megállni, mert nem szabad megállnunk!” – Molnár Áron, a noÁr alapítója.

A noÁr egy mozgalom, ami a művészet, párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást szeretne elérni.

Célunk, hogy pártpolitikától függetlenül az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek. Egy olyan összetartó közösségért küzdünk, ahol nem félünk kinyilvánítani az érzéseinket, véleményünket és mindenkinek van egy ügye.

Küldetésünk, hogy mindenki aktív része legyen a civil társadalomnak.

Elképesztő 3 év áll mögöttünk, és nem tudunk elég hálásak lenni azoknak a fantasztikus önkénteseknek, szakembereknek és támogatóknak, akik időt és energiát nem kímélve dolgoztak. Külön kiemelendő Séra Péter és Józan Péterné, akik nagylelkű adományukkal járultak hozzá a Mozgalom sikereihez. 2021-től viszont új fejezet nyílik a noÁr Mozgalom életében. Az eddigi működést fel fogja váltani egy új és profibb irány, amiben Rád is szükségünk lesz. Hogy hogyan? Szövetségesként havi rendszeres vagy egyszeri támogatással segíthetsz minket, csapattagként pedig abban segíthetsz nekünk, amiben a legjobb vagy: szervezés, adminisztráció, fotó vagy videó, utcai aktivizmus? Gyere, csak Rád várunk!

2021 Magyarország Önkéntesség éve

ÖMÉ 2021

Országunk polgárainak harmada tapasztalt önkéntes. Legtöbb önkéntes a szociális és az egészségügyben, illetve a civil társadalom céljai megvalósításáért dolgozik. Egyre több vállalat ösztönzi és támogatja, hogy munkatársai közösen szervezzenek és valósítsanak meg önkéntes akciókat.
Az idei év több területen más és meghatározó, mint a korábbiak. Így van ez az önkéntesség területén is, ahol az idei évet Magyarország önkéntes évének nyilvánították.
A részletekről az alábbi linken tájékozódhattok.

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ AZ IZLAND, LIECHTENSTEIN ÉS NORVÉGIA ÁLTAL MAGYARORSZÁGON TÁMOGATOTT ÚJ CIVIL ALAPRÓL

Active Citizens Found

“A Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMO) felkéri a civil szervezeteket és más érdekelt feleket, hogy osszák meg véleményüket és prioritásaikat a magyar civil társadalom támogatására létrehozott új EGT programról, a Civil Alapról (Active Citizens Fund). A konzultáció április 9.-én zárul. 

Háttér
Az EGT és Norvég Alapok szerves részét képezik annak a hozzájárulásnak, melyet Izland, Liechtenstein és Norvégia tesznek  Európában a  társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A támogatások célja továbbá a donor országok és a 15 kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok elmélyítése.

A 2014–2021-es finanszírozási időszak prioritásai tükrözik és kiegészítik az EU prioritásait, a támogatások célja az Európa előtt álló közös kihívások leküzdése. Kiemelt prioritás a civil társadalmi szervezetek kapacitásának és fenntarthatóságának megerősítése.

Minden kedvezményezett országban az EGT Alapok legalább 10%-át elkülönítik a Civil Alap (Active Citizens Fund) részére. Az erre a  programra elkülönített összeg  Magyarországon 10 890 000 euró. Az alapkezelő kiválasztását követően ezt az összeget nyílt pályázatok útján osztják szét a magyar civil szervezetek között, amelyek 2024 áprilisáig használhatják fel a forrásokat.

A program által finanszírozott valamennyi szervezet tevékenységének olyan közös értékeken kell alapulnia, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletbentartását.

Öt tematikus terület jogosult a program támogatására:
·       Demokrácia, aktív állampolgárság, jó kormányzás és átláthatóság
·       Emberi jogok és egyenlő bánásmód a faji vagy etnikai származáson, valláson vagy világnézeten, nemen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem révén
·       Társadalmi igazságosság és a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja
·       Nemek közötti egyenlőség és nemi alapú erőszak
·       Környezetvédelem és éghajlatváltozás

A Civil Alap (Active Citizens Fund) emellett kiemelten kezeli azokat a kezdeményezéseket, amelyek támogatják a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságát és kapacitását, valamint javítják a hátrányos helyzetű településeken élők életkörülményeit. A program különleges eljárásokat fog tartalmazni annak érdekében, hogy a kisebb szervezetek, és a támogatások igénylésében kevesebb tapasztalattal rendelkező szervezetek is jogosultak legyenek a támogatásra. A nyílt pályázati felhívásokon elosztott források legalább 60%-át Budapesten kívüli tevékenységeket megvalósító projekteknek kell biztosítani. Végül a Civil Alap (Active Citizens Fund) olyan projekteket és kezdeményezéseket is támogat, amelyek fiatalokat és ifjúsági szervezeteket céloznak meg.

Konzultáció az érdekelt felekkel
A Civil Alapot (Active Citizens Fund) a magyarországi civil társadalmi szektor kifejezett igényei alapján fejlesztik ki és hajtják végre. Ezért az alapkezelő kiválasztása után egy konzultációs megbeszélést szervezünk az érdekelt szervezetek részvételével.
A jelenlegi fázisban – az alapkezelő kiválasztása előtt és a live konzultációt megelőzően – a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMO) felkéri a magyarországi civil szervezeteket és más érdekelteket, hogy írásban jelezzék, hogy szerintük a programnak mely kihívásokkal kellene foglalkoznia, valamint, hogy milyen megoldási javaslataik vannak. A válaszokat bizalmasan kezeljük és figyelembe vesszük a programterv, az eredménykeret és a nyílt pályázatok kialakításakor.

A konzultáció eredményeit megosztjuk a kijelölt alapkezelővel. Kérjük, hogy a személyes adatai bizalmas kezelése érdekében a válaszok ne tartalmazzanak olyan információkat, amelyek személyesen azonosíthatják Önt.

A konzultáción ezen a linken keresztül vehet részt 2021 április 9.-ig. A kérdőivet egyszer töltheti ki a szervezete nevében. Szervezetenként kizárólag egy választ várunk.

A konzultációval kapcsolatos kérdéseket az acf@efta.int címen várjuk.

Üdvözlettel,

Active Citizens Fund
EEA and Norway Grants
FMO – Financial Mechanism Office 

Ajánlások digitális pedagógiai folyamatok tervezéséhez

Digitális pedagógia

Bemutatjuk a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) munkatársai által készített „Támogatás a digitális munkarendben” című tájékoztató anyagot, amelynek célja, hogy

  • szakmai segítséget nyújtson a pedagógusoknak a távolléti oktatás hatékonyságának növelésében, a tantervi követelmények teljesítésében,
  • hozzájáruljon ahhoz, hogy
    • minden tanuló a lehető legtöbb támogatást kapja egyéni fejlődése érdekében,
    • a lehető legnagyobb mértékben csökkenjen a digitális munkarend miatt le-, illetve kimaradó tanulók aránya.

72 óra kompromisszum nélkül 2021-ben is!

72 óra banner

A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.).
A program elsődleges célja, hogy a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosítson, láthatóvá tegye az ifjúsági közösségekben folyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és népszerűségét, valamint rámutasson, mire képesek a fiatalok, ha összefognak.
Az idei évben is hagyományosan ősszel, 2021. október 7-10 között szervezik az országos megmozdulást, melyre már most tudtok jelentkezni, regisztrálni az alábbi linken: https://www.72ora.hu/hirek

72 óra felhívás

Lebontottuk a ’Kincseink’ Helytörténeti tanösvényt

Tanösvény beszedése

„Semmi nem sikerül pontosan olyanra, amilyennek az alkotója szánja. Növekszik, mint egy gyerek, méghozzá nem mindig a kívánt irányba.” – Atul Gawande

Kigondoltuk, megterveztük, megszerveztük, összegyűjtöttük, megalkottuk, kihelyeztük, gondoztuk, felépítettük, szerettük, megértettük, átgondoltuk.
Most visszabontjuk, beszedjük.

Az önállóan és függetlenül gondolkodó civil szervezeteket érő ’hátrányos’ megkülönböztetés bennünket is utol ért. 
Helyben, Komáromban nem juthatunk támogatáshoz – nyilatkozta ez év februárjában a városrész képviselője és a város alpolgármestere Czita János. A retorzió nem csak városi szinten jelenik meg, így lehetőségünk sincs arra, hogy pályázati támogatásokhoz, helyi vállalkozói mecénásokhoz jussunk. 
Voltak elképzeléseink, gondolataink, amit helyben, Komáromban, Koppánmonostoron kezdeményeztünk. Ilyen a ’Kincseink’ Helytörténeti tanösvény, amit 2008-tól 7 éven keresztül valósítottunk meg. Hosszú vívódás után arra az elhatározásra jutottunk, hogy a további ’kóstolgatásokat’ kihagyjuk, így:
– a tanösvény fa faragott padjait és köztéri alkotásait, valamint a köztéri játszóeszközöket elbontjuk, visszaszedjük;
– a település nevét adó kőoroszlán köztéri alkotását átadását kezdeményezzük Komárom Város Önkormányzatának; valamint
– a nagyobb, nehezebben mozgatható köztéri alkotásokra fennmaradási engedélyt kérvényeztünk addig, amíg megleljük végső megérdemelt helyüket.

Egyúttal kértük Komárom Város Értéktár Bizottságát, hogy az Élettér Egyesület által 2015-ben felterjesztett és helyi értéktárba vett tanösvényt töröljék az értéktárból.

 

MANÓÚT 2020!

Manóút

Nagyon, de nagyon készültünk ebben az évben, hogy újra együtt lehessünk. Mi Manók és a gyerekek, a családok. Újra itt a MAG-Házban!
Sajnos nekünk sincs lehetőségünk, hogy a jelenlegi helyzetet valahogy, de kikerüljük. Ám a gyerekek és a gyermeklelkek mégsem maradhatnak Mikulás, karácsonyi hangulat és Manóház nélkül! 
Ezért jelentjük, hogy átalakítottuk és megoldottuk! Mert a Manókon nem fog ki semmiféle vírus és helyzet!
Ha van idő, kedv és lelkesedés, gyertek, sétáljatok, autózzatok el hozzánk. Nézzétek meg, hogy mi mindennel készültünk. Van karácsonyi kis hangulat, egy kis játék, kíváncsiság, s nem utolsó sorban meglepetés. Jöhettek reggel 5 órától egészen este 20 óráig. Az, amit gondoltunk itt lesz, vár benneteket még úgy is, hogy személyesen most nem találkozhatunk.