Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete

Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete

 

Adószám: 18390272-1-11
Statisztikai számjel: 18390272-9329-529-11
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.071/2005/4
Nyilvántartási száma: 04-02-0002462
Bankszámlaszám: 11740030-20052425
www.szabadmuvelodes.hu

– alapszabály
– közhasznúsági jelentések: 2011, 2012, 2013, 2014, 201520162017, 2018, 2019, 2020, 2021,
– elnyert pályázatai

Az országos hatókörű egyesület a közösségi művelődési intézményekkel nem rendelkező településeken, településrészeken, területeken a szisztéma elterjesztéséért, az intézménytípusért folyó általános elismertetéséért, megismertetéséért és lobbizásáért dolgozik. Szakmai kiadványok, publikációk, kidolgozott módszertanok, ajánlások biztosításával is segíti a civil önszerveződés, a közösségiség eszmeiségét. Közösségi művelődés területén az EMMI kiemelt együttműködő szakmai partnere.
Képviseli: Monostori Éva

Az egyesület tevékenységéhez fűződő főbb kezdeményezések, folyamatok:
· Az országos hálózatban lévő szervezetek között kapcsolatépítés, tapasztalatcserék és országos fórumok szervezése.
· A tagszervezetek vezetőinek, tagjainak, önkénteseinek és szakalkalmazottjainak rendszeres, többszintű tematikus képzéseket, tréningeket szervez.
· A mecenatúrán túlmutatóan a kapcsolattartás és együttműködés új lehetőségeinek feltérképezése és kidolgozása az üzleti-gazdasági, valamint az állami szféra képviselőivel; a civil szféra új ajánlatait fogalmazza meg az állam és a gazdasági élet szereplői felé.
· Törvényelőkészítések kidolgozása, ajánlattételek. Pl. Közösségi művelődés, IKSZT, CLLD
· Az Európai Unió adta lehetőségeket kihasználva segíti a nemzetközi (régiós és kétoldalú) kapcsolatok építését, valamint nemzetközi tapasztalatcseréket szervez, segíti a határon túli magyarok körében az általa képviselt szakmaiság elterjedését.
· Magyar tagszervezete az EU közösségi művelődés, ifjúsági munka területén a Contact 2000 szervezetnek.
· Együttműködő, kiemelt partnere a Franciaországi Ifjúsági és Művelődési Házak Országos Szövetségének (CMJCF)