Digitális Jólét Pont

Kedvezményezett neve: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Projekt címe: „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”
Projekt azonosító száma: GINOP-3.3.1-16-2016-00001
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A támogatás összege: Eszköz csomag térítésmentes használata
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritása kiemelt céljával összhangban jelen pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.