Élettér Egyesület

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület

Alakulás éve: 1997
Adószám: 18607190-1-11
Statisztikai számjel: 18607190 9499 529 11
TB tözsszám: 97421618
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.087/1997/2
Nyilvántartási szám: 11-02-0001067
Bankszámlaszám: 11740030-20052401

 

alapszabály
– közhasznúsági jelentések:  2008, 2009, 201020112012, 2013201420152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
elnyert pályázatai

Közhasznú szervezetünk 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy a közösség- és településfejlesztés módszerével az ország kistelepülésein tevékeny szerepet vállaljon, s ezáltal a közélet aktív részesévé válhasson. Civil szolgáltató, gyermek- és ifjúsági központunk a Mag-ház, melyet jelentős civil és közösségi összefogással építettünk fel 2006-ban. A közösségi színtér olyan hiányt pótol a városban és annak környékén, melyben a szabadidő hasznos eltöltésén túl preventív szolgáltatásokat és mentális fejlesztést is tudunk biztosítani. (Biztos Kezdet, Születés és Házasság hete, ifjúsági demokráciaprogramok, osztályközösségek fejlesztése, Állampolgári Részvétel Hete, önkéntes akciók, programok, események különböző szakági területeken stb). A civil közösségeknek, fiataloknak, szervezeteknek és a helyi lakosságnak érdeklődési körüknek megfelelő szolgáltatást tudunk biztosítani. Folyamatos az önkéntes toborzás és az IKSZ-os diákok fogadása. Itt folytatjuk, a helyi civilekkel elkezdet közös munkánkat is, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek és fiatalok, valamint a hátrányos helyzetűekkel való alternatív tevékenységekre, foglalkoztatásukra. 2009-tól akkreditált megváltozott munkaképességűek foglalkoztatók vagyunk (jelenleg végleges tanúsítvánnyal), teljes munkaidőben rehabilitációs mentort és tanácsadót foglalkoztatunk informatikus végzettségű megváltozott munkaképességű kollégánk mellett. 2016-tól a BM kiemelt közfoglalkoztatási programjában 10 fő hajléktalannak biztosítunk napi munkát. 2013-ban adtuk át Etén az IKSZT-t, melynek működtetését folyamatosan végezzük, mint címbírtokos. 2015-től Ács Jeges pusztán a város önkormányzatával, illetve a családsegítő szolgálattal közösen működtetjük a közösségi házat.
Szakmai vezetőnk országosan elismert közösségfejlesztő, elnökünk gyakorló pedagógus. 2006-tól bejelentkeztünk az önkéntes törvény alá, 2015-ben regisztráltunk az EVS (Európai Önkéntes Szolgálatra).

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület – a Mag-ház tulajdonos szervezete

Az Élettér Egyesület kiemelt referenciái
– Szociális és Munkaügyi Minisztérium Elismerő Oklevele ifjúsági munka területén 2009. november 19. az egyesület kollektívája részére „Együttesen kifejtett eredményes tevékenységért.
– Szociális és Munkaügyi Minisztérium Oklevele 2008. november 8. az „Év gyermek és ifjúsági mintaprojektje”

Egyesületünk közel 20 éves fennállása óta az alapszabályában meghatározott célok mentén tevékenykedik, működik. Az elmúlt években több szervezeti átalakuláson ment keresztül.
Saját ingatlannal rendelkezünk (Mag-ház), melyet 2005-ben vásároltunk meg, s melynek bővítésének első szakasza 2007-ben, második pedig 2011-ben valósult meg. Így 160m2 alapterülettel és tetőér beépítéssel rendelkezünk Komárom külvárosi részén, Koppánmonostoron. Az épület több kisebb és egy nagyobb előadóteremből, ifjúsági matracszállásból áll, melyet gazdagon felszerelt, kulturált, 50m2-es szabadtéri színpaddal, továbbá közösségi terekkel kialakított közel 300 négyszögölön elterülő udvarrész egészít ki.
Korszerűen felszerelt irodában tudjuk biztosítani a tagok, önkéntesek és munkatársak munkafeltételeit, melyek nagy részét a partnerszervezeteink részére is biztosítunk. Jelenleg két szakalkalmazott és egy technikai dolgozó, valamint 18 közfoglalkoztatott (10 fő kiemelt hajléktalan program, 1 fő kiemelt kulturális program) biztosítja a folyamatosságot, amit 17 rendszeres önkéntes tevékenységével egészítünk ki. Az irodákban 10 munkaasztal került kialakításra, 2 fénymásolónk mellett internet elérhetőségünk (WI-Fi), nagy teljesítményű szkennel, nyomtatók, fényképezőgépek, projektorok, oktatótáblák, két felszerelt konyhánk van.
A projekt megvalósításához az egyesület tagságának, és önkéntes hálózatának szakmai tudása megfelelő. A projekt során a menedzser és egyben szakmai munkatárs munkaviszonyba kerül. A projektmenedzser, pénzügyi vezető 12 éve a szervezetet segítő partnere, aki megbízás alapján dolgozik.
Szervezetünkben a közösségi művelődés alapértékeit közvetítjük, ami mellett két fő irány is megerősödött: a civil szolgáltatás, valamint a gyermek- és ifjúsági munka.
A Mag-ház egész évben, a hét hat napján biztosít szolgáltatást a település és kistérségének lakói, közösségei számára, melyet alkalmanként a vasárnapi programokkal is kiegészítünk.
Intézményünk hiánypótló szerepet tölt be a városban, hiszen olyan feladatokat lát el és szolgáltatást biztosít, melyet a helyi kulturális intézmények jelenleg nem tudnak. Nyitva-tartásunk igazodik a helyi igényekhez, hiszen a hétköznap reggel 8-18, szombatonként 14-18 várjuk a látogatókat, igény szerint 19 óráig ügyeletet tartunk. A házat térítés nélkül, vagy jelképes összegért vehetik igénybe a szervezetek, közösségek programjaik, ügyvitelük intézésére. A megyei ÖC, CIC, CSEÖH bázisaiként is működünk. Jó kapcsolatot ápolunk a térség oktatási intézményeivel, számos közös programon, projekten dolgozunk együtt.

Az egyesület tevékenységéhez fűződő főbb kezdeményezések, folyamatok:
· Mag-ház felépítése és működtetésének kidolgozása
· Szálláshely-, épület-, eszköz- és egyéb szolgáltatás
· Koppánmonostori harangtorony készítése és kihelyezése
· Koppánmonostori hirdetőtáblák készítése és kihelyezése
· Koppánmonostori Kalendárium
· Mag-hasadás – Koppánmonostor városrészének hírújsága
· Biztos Kezdet, korai fejlesztés (0-6 éves korig)
· Osztályközösség-fejlesztés módszertani kidolgozása
· Ifjúsági közösségi kortárssegítő program módszertani kidolgozása, honosítása és tananyagi feldolgozása
· Települési Ifjúsági demokráciaprogram (Komáromi Városi Diáktanács) módszertani kidolgozása
· EuroDesk Pont – Európai Ifjúsági Szolgálat (EVS)
· Komárom-Esztergom megye Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ (ISZMK)
· Komárom-Esztergom megye Civil Információs (CIC) Pontja
· Komárom-Esztergom megye Önkéntes Pontja
· Komárom-Esztergom megye Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) Pontja
· „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-dunántúli régióban” Együttműködő partner – TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0008
· „Hálózatépítés és partnerség” – Szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci együttműködés-fejlesztés a Közép-dunántúli régióban” Főpályázó- HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-01-0125/4.0
· Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése Ete községben
· „Köznevelés az iskolában” a KLIK kiemelt projektjében az intézményei között hálózatosodás, közösségfejlesztés és partnerkapcsolati együttműködések elősegítése, munkájuk koordinálása. Együttműködő partner – TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001
· Országos szakmai konferencia és gyakorlati nap a Natura 2000 védelem alatt álló Szent Pál szigeti gyümölcsösért
· A Szent Pál szigeten lévő 4,5 ha ártéri gyümölcsös gondozása
· Ete – Koppánmonostor Hungarikumainak feltárása, értékeinek összegyűjtése és feldolgozása
· ’Csigaház, Egy hely ami könnyít a nők helyzetén’ akadályozottsággal élő gyermekeket nevelő szülők, elsősorban anyák helyzetének változását elősegítő program . Főpályázó – NTCA-2015-10986-G
· Roma integráció elősegítése, közösség- és településfejlesztés Ács-Jeges pusztán
· Parlagfűmentes Magyarországért civil szervezetek parlagfű-mentesítési tevékenységének támogatására – FVM
· Kiemelt közfoglalkoztatási program a hajléktalan emberek munkaerő-piaci integrációja – BM