Lebontottuk a ’Kincseink’ Helytörténeti tanösvényt

Tanösvény beszedése

„Semmi nem sikerül pontosan olyanra, amilyennek az alkotója szánja. Növekszik, mint egy gyerek, méghozzá nem mindig a kívánt irányba.” – Atul Gawande

Kigondoltuk, megterveztük, megszerveztük, összegyűjtöttük, megalkottuk, kihelyeztük, gondoztuk, felépítettük, szerettük, megértettük, átgondoltuk.
Most visszabontjuk, beszedjük.

Az önállóan és függetlenül gondolkodó civil szervezeteket érő ’hátrányos’ megkülönböztetés bennünket is utol ért. 
Helyben, Komáromban nem juthatunk támogatáshoz – nyilatkozta ez év februárjában a városrész képviselője és a város alpolgármestere Czita János. A retorzió nem csak városi szinten jelenik meg, így lehetőségünk sincs arra, hogy pályázati támogatásokhoz, helyi vállalkozói mecénásokhoz jussunk. 
Voltak elképzeléseink, gondolataink, amit helyben, Komáromban, Koppánmonostoron kezdeményeztünk. Ilyen a ’Kincseink’ Helytörténeti tanösvény, amit 2008-tól 7 éven keresztül valósítottunk meg. Hosszú vívódás után arra az elhatározásra jutottunk, hogy a további ’kóstolgatásokat’ kihagyjuk, így:
– a tanösvény fa faragott padjait és köztéri alkotásait, valamint a köztéri játszóeszközöket elbontjuk, visszaszedjük;
– a település nevét adó kőoroszlán köztéri alkotását átadását kezdeményezzük Komárom Város Önkormányzatának; valamint
– a nagyobb, nehezebben mozgatható köztéri alkotásokra fennmaradási engedélyt kérvényeztünk addig, amíg megleljük végső megérdemelt helyüket.

Egyúttal kértük Komárom Város Értéktár Bizottságát, hogy az Élettér Egyesület által 2015-ben felterjesztett és helyi értéktárba vett tanösvényt töröljék az értéktárból.