civil kurázsi

arcok

Ma éppen egy hónapja….

… hogy elindultunk egy új és kihívásokkal teli mindennapokba. A Mag-ház szervezeteivel arra az elhatározásra jutottunk, hogy nem zárunk be, s nem maradunk otthon, vagy legalább is nem úgy maradunk otthon, mint ahogy az általánosságban elvárható lenne. Felelős állampolgárokként, felelős civil szervezetekként civil kurázsiból hoztuk a döntésünket.

Miben rejlik a mi civil kurázsink?

A tiszta állampolgári bátorságban, a mi cselekvési irányunkban, amelynek jelen helyzetre ‘kihegyezett’ – értékei: az emberi méltóság; az egyenlőség, igazságosság, jogállamiság; a demokrácia, tolerancia, társadalmi felelősség; a közjóra való törekvés, minden résztvevő jóléte; a szenvedést csillapítani, a károkat megakadályozni, a szükségállapotot enyhíteni, a minden embert megillető alapvető szükségletek kielégítéséért, különösen az éhezés, szegénység és betegség ellen.

A civil kurázsink cselekvési irányai:

1. Közbelépés: mások javára cselekszünk továbbra is ebben az előre nem látható szituációban amibe belecsöppentünk és gyorsan kellett dönteni, mit tehetünk.
⦁ Alkalmazva az elvárt egészségügyi és szociális elvárásokat továbbra is biztosítjuk a szolgáltatásainkat.
⦁ Támogatás elmaradása ellenére sem adtuk vissza az élelmiszermentést és osztást. Ötödik évet kezdünk a napi élelmiszermentésben, ahol közel 70 család és több mint 500 komáromi lakosnak tudunk – a lehetőségeinkhez mérten – élelmiszer adománnyal segíteni.
⦁ Az oktatási rendszerbe csatlakoztunk. Felkészült önkénteseink és technikai, infrastrukturális háttérrel tudjuk segíteni a családokat, különösen és kiemelve mindazokat, akiknek nincs lehetőségük az online folyamatokhoz.
⦁ Társadalmi vállalkozást indítottunk, amelyben részben szolgáltatással együtt a gépparkunk bérlését kínáljuk. Szolgáltatásként megjelenik a ház körüli teendők és saját erőforrásunkra alapozott szakipari tevékenység is.
⦁ Elkötelezett civilként továbbra is informáljuk a civil szektort az aktualitásokról és a megfelelési lehetőségekről.

2. Kiállás: cselekvési kényszer nélkül – általános és civil értékekért, mások és önmagunk igazságáért, érdekeiért.
⦁ Álláskeresővé válásunkban nem a saját sorsunk siratása, hanem a közjó szolgálatát tekintjük továbbra is célként. Feladatokat oldunk meg, gyorsan és hatékonyan reagálunk a felmerülő problémákra.
⦁ Élelmiszerrel segítjük mindazokat, akik jelzik igényüket.
⦁ Az élelmiszermentéssel hozzájárulunk a környezeti fenntarthatósághoz.
⦁ Segítjük az esélyegyenlőséget, a gyermekeket és fiatalokat a napi oktatásban.

3. Védekezés: azokkal a támadásokkal szemben, amivel szembesülünk. Tehát a saját integritásunk védelméről van szó. Nem hagyjuk szó nélkül a szervezeteinket érintő:
⦁ megkülönböztetéseket,
⦁ diszkriminációt és
⦁ hitelrontást.

Hogyan telik egy átlagos nap a Mag-házban? Mi az, amiben konkrétan segítünk és hogyan? Mi az, aminek érdekében kiállunk és miben rejlik a védekezésünk? Minderről folyamatosan időről időre jelentkezünk.
Miért is?

Mert fontosnak tartjuk tevékenységünket.
Mert csak saját magunk kommunikációjára számíthatunk.
Mert kommunikációnk hiteles és korrekt.
Mert ha kedv, tudás, lehetőség jelentkezne a kapcsolódásra, egymásra találhassunk.