"Csigaház" – Egy hely, ami könnyít a nők terhein
Sérült gyermeket nevelő családok szolgáltatási otthona

"a család a legjobb környezet arra, hogy egy sérült gyermek felnőjön. Csak itt találja meg azokat az embereket, akik valóban hozzá tartoznak, akikhez bizalma lehet, és akikre számíthat. Tőlük tanulja meg az alkalmazkodást, a köszönetnyilvánítást, tőlük tanul meg örülni, az apa vagy az anya karjában tud csak igazán feloldódni. A gondoskodást és a védettséget, amelyeket a család nyújthat, a világ egyetlen bentlakásos intézete sem pótolhatja..."

A sérült gyermeknek ahhoz, hogy élhessen oltalmazó helyre, családra van szüksége, amely védelmet nyújt, ellenáll a viharnak, és az életnek a kiindulópontja! Ez adja az alapgondolatát annak a civil kezdeményezésnek, mely azokat a családokat, a családokon belül elsősorban az édesanyákat célozza meg, akik sérült gyermeke(ke)t nevelnek, s amit Komárom koppánmonostori városrészén található Mag-házban kezdeményezünk.

A Norvég Civil Alap támogatásával és az Autonómia Alapítvány koordinálásával a komáromi Élettér Egyesület lebonyolításában egyéni és közösségi fejlesztéssel, helyben megfogalmazott hiányokra, ugyanakkor az édesanyákban, a családokban rejlő erőforrásokra alapozunk.

A kezdeményezésünk célja a szülők, elsődlegesen az anyák (de az apukákra is számítunk) közösségi elköteleződésének, a közösség érdekérvényesítésének megerősítése, az önsegítés alapját adó saját tudástár feltérképezése és kialakítása közösségi tervezéssel.

A közösségi tervezés bő egy éve alatt személyes interjúkkal készítjük el a helyzetfelmérést, s kapunk megfelelő információt az újonnan formálódó közösség tervezéséhez, konkrét tevékenységeinek kialakításához, amit műhelymunkákkal, a felmerült igényekre képzésekkel és önképző körökkel segítünk.

Programunkban közvetlenül nem a gyermekek fejlesztését tűztük ki célul, hanem az őket körülvevő családi hátteret, s azon belül az édesanyákat. Rájuk támaszkodunk, velünk gondolkodunk, az ő tapasztalataikból és erőforrásaikból merítünk, s ahhoz nyújtunk segítséget, hogy közösségben megfogalmazzák saját maguk és sérült gyermekeik jövőjét. Egy olyan jövőképet, ami a családoknak és azon belül a sérült gyermeknek is megnyugtató és biztonságos. Alapgondolatunk: Mi lesz vele, ha kimarad az iskolából? Keressük azt a legjobb megoldást, amely helyben, a család és a gyermekből fiatallá, felnőtté vált gyermekünk számára nyújtja. S ennek a megoldásnak a megtalálását nem bízzuk másra, csakis az érintett családokra!

Az idő és az emberi lehetőségek korlátozottak, így nem tudunk személyesen valamennyi érintett családhoz eljutni, s megszólítani. Ezért kérjük, ha érintett és lehetőséget lát a közös gondolkodásra, nyitott arra, hogy hasonló élethelyzetben lévő családokkal találkozzon, megossza tapasztalatait, tudását, szívesen gondolkozik közösségben, akkor jelentkezzen a következő elérhetőségeken:

személyesen: Mag-ház, Komárom – Koppánmonostor, Csendes u. 8.
elektronikus levélben: eletter@novonet.hu, vagy
telefonon: 34-526-955

A jelentkezés nincs időhöz kötve, a program nyitott, ahhoz való csatlakozás folyamatos.

©2021 Csigaház NCTA-2015-10986-G| Élettér Egyesület